sv-network

SV-Network (C++ Graph Framework)

Desenvolupador - Algorismes - Intel·ligència Artificial

Veure codi font

Descripció

SV-Network és una eina per treballar amb grafs en C++. Aquest mini-framework conté totes les estructures de dades necessàries per executar els principals algoritmes sobre grafs, com ara heap, stack, queue, PriorityQueue, etc.. Aquesta eina està preparada per treballar amb grafs ja siguin dirigits o no-dirigits, a més, els algoritmes implementats són aplicables a qualsevol tipus de graf.

V-Network té implementats els algorismes bàsics sobre grafs, com ara BFS, DFS, AStar Search, Dijkstra shosrtest path, Kruskal MST, uniforme Cost Search i Backtracking per obtenir el MST en grafs dirigits.

Llenguatges i detalls tècnics

Aquesta eina va ser desenvolupada en C++ al gener de 2017 i està preparada per suportar qualsevol tipus de dada tant en els nodes com a les arestes, a més està inspirada en la llibreria Networkx de Python, raó per la qual es fa molt amigable seu ús.