makethejobs makethejobs

Makethejobs

Fundador, Desenvolupador Front-End/Back-End, Dissenyador, Algorismes

Usar Aplicación

Descripció

Makethejobs és una plataforma de treball 3.0 on qualsevol persona pot publicar un favor i oferir una recompensa a qui el porti a terme, ja sigui econòmica, material o intangible.En altres paraules, Makethejobs és una eina social per dur a terme favors i treballs ocasionals i aconseguir la recompensa de les ofertes.

La idea Makethejobs neix a l'estiu del 2013, el desenvolupament de la mateixa comporta 1 any de dur treball a càrrec del seu fundador, Pau Sanchez, i un ajudant amb nocions de programació.

Llenguatges i detalls tècnics

La plataforma web està desenvolupada en llenguatge PHP del costat del servidor i JavaScript amb jQuery del costat del client, a més dels necessaris i imprescindibles Html i CSS presents en qualsevol aplicació web.

En l'aspecte de persistència de dades el llenguatge usat és MySQL en la seva versió PHPMyAdmin. El flux de descàrregues es porta a terme de forma síncrona o asíncrona mitjançant AJAX, com és el cas del xat de l'aplicació, on els usuaris creadors de favors poden xatejar en temps real amb els usuaris que els fan realitat.